Szakmai beszámoló Nyomtatás E-mail
2020. Február 28. péntek, 12:58

A Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. megalakulása óta működteti Ápolási Intézetét, mert elsődleges célunk, hogy működésünkkel minél magasabb színvonalon szolgáljuk a lakossági igényeket. Ismerjük azokat a szociális kihívásokat (csökkenő születésszám, növekvő várható élettartam, elöregedő társadalom, lakóhelyünk gyengülő munkaerő megtartó képessége, elvándorlás, stb.), amelyek egyre nagyobb terhet jelentenek a családok számára, ha idős családtagjaikról gondoskodni szeretnének.

A szervezet tárgyi és humán erőforrás feltételeinek fejlődése lehetővé tette, hogy 2018. augusztus 1-től a menedzsment szintet lépjen a krónikus fekvőbetek ellátás területén és felnőtt hospice-palliatív ellátást indítson.

A hospice-palliatív ellátás az életük végén járó daganatos betegségben, autoimmun megbetegedésben vagy krónikus degeneratív megbetegedésben szenvedő, gyógyító kezelésben már nem részesülő betegeknek nyújt segítséget.

A hospice gondozás célja a betegek életminőségének javítása, testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk támogatása, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében.

Palliatív ellátásunk a terminális állapotú betegek tüneteit, betegségükből adódó szenvedéseit csillapítja különböző diszciplinák bevonásával.

A gondozottak ápolását  magas szakmai képesítéssel rendelkező lelkiismeretes ápoló és hospice ápoló személyzet végzi. A team munkáját MSc okleveles diplomás ápoló vezeti és konziliárus belgyógyász, sebész illetve onkosebész és palliatív orvoslás licence vizsgával rendelkező szakorvos biztosítja, aki 2017-ben megkapta az év embere Békés Megyében elismerést. A haldoklók fizikai, pszichés és szociális ellátásáért felelős még az otthoni hospice szakápolást vezető főorvos, akivel napi szoros kapcsolatot ápolunk. Így lehetőség nyílik arra, hogy betegeink az otthoni szakápolás és az intézményi ellátás közt szabadon átjárhassanak. Ügyeleti időben a háziorvosi ügyelet biztosít orvosi ellátást ápoltjaink részére, kihasználva azt a kedvező körülményt, hogy az ügyelet az intézettel azonos épületben működik. Igény esetén ápolási munkánkat segíti a járó beteg szakrendelés valamennyi szakorvosa, gyógytornász, pszichológus, gyógypedagógus, szociális munkás és dietetikus. Szükség esetén fogászati kezeléseket is tudunk szervezni ápoltjaink részére a fogászati alapellátás keretében, mely ugyanazon épületben működik (Ápolási, ügyelet, fogászat: Vasút utca 46-48.).

Az ápolási tevékenység szabályozott megszervezésén túl - melyet a műszakvezető ápoló személyes felelőssége és a pontos, precíz műszakátadás biztosít - célul tűztük ki a team munka egységének erősítését és a dolgozók szakmai hivatástudatának fejlesztését. Ezek a törekvéseink a mindennapi ápolási munkában, a betegápolás kapcsán érezhetővé váltak. A havonta megtartott osztályértekezleten egy-egy ápolónk szakmai előadást tart, ami a dolgozók szakmai fejlődésén túl a szakemberek egymás közötti kapcsolatát erősíti, módot nyújt ápolás-szakmai kérdések megvitatására, a legjobb gyakorlat kialakítására.

A rendszeres ápolási vizitek a beteg igényeit figyelembe véve, vele együttműködve segítik a minőségi betegápolást.

Ápolóink a vezetőség maximális támogatását élvezve szakmai kreditpontot adó továbbképzéseken való részvételükkel, iskolarendszerű tanulmányaikkal folyamatosan bővítik ismereteiket. Ápolóink az új krónikus betegellátási terület igényeinek megfelelő hospice ápoló képzésben vettek részt.

A Szarvasi Ápolási Intézetért Alapítvány anyagi támogatásával minden évben lehetőség nyílik a dolgozók számára megrendezni a hagyománynak számító évzáró rendezvényt, ahol az egész éves, megterhelő hivatásunkat pár órára hátrahagyva a csapat együtt tölthet egy kellemes vacsora elfogysztása köben néhány gondtalan órát.

A betegápolás infrastrukturális és tárgyi feltételeit folyamatosan javítottuk és ez a törekvésünk folyamatos. Az Ápolási Intézetben betegeink kényelme, kellemes közérzete érdekében jelentős beruházásokat végeztünk.

Az ellátási terület lakosain kívül az ország bármely területéről fogadunk betegeket. Az intézménybe felvételt nyerni az ápolási igazgatóval történő telefonos vagy személyes kapcsolatfelvétel után a felvételi kérelem, valamint a felvételt kérő és az ápolási illetve hospice részleg közötti megállapodás írásban történő megkötésével lehet. Ápolási részlegen fekvő gondozott tartózkodási ideje alatt fizetendő napidíj 800 Ft.

Azon betegeinknek, akik emelt szintű szolgáltatásra tartanak igényt, lehetőségük van kiemelkedő komfort fokozatú szobáinkban történő elhelyezést kérni. Ezekben a kétágyas kórtermekben elektromotorral felszerelt változtatható helyzetű betegágyak, külön fürdőszoba, televízió, hűtőszekrény és légkondicionáló berendezés van. Ezen kórtermeket a Szarvasi Ápolási Intézetért Alapítvány támogatásával alakítottuk ki és tartjuk fenn.

 


Szakmai specialitásaink közül kiemeljük a legfontosabbakat:
• Betegfelvételkor, minden esetben  decubitus kockázat felmérést végzünk és a megelőzés, valamint a felvétel előtt  kialakult felfekvések kezelése hangsúlyos része az ápolási tervnek. Az ápolás feltételeinek javítása érdekében a legmodernebb antidecubitus matracokat, nyomáscsökkentő eszközöket, korszerű matracvédőket alkalmazunk a tartósan fekvő betegeink felfekvéseinek megakadályozására.

• Az előzőeken kívül kiemelt szakmai törekvésünk a különböző sebek, sérülések, fekélyek, műtéti sebek szakszerű ápolása, gyógyulásának támogatása. A különböző sebekhez speciális kötszereket alkalmazunk szorosan együttműködve a beszállító beteglátogató szakembereivel, akik igény esetén személyes konzultációt követően, egyénre szabott terápiát ajánlanak és biztosítják hozzá a speciális kötszereket is. A sebek gyógyulási folyamatait nagyteljesítményű orvosi bioptron lámpával tudjuk segíteni.

A súlyos állapotú enni, inni nem tudó betegeink táplálását speciális tápláló pumpa segítségével tudjuk megoldani, így biztosítva számukra a nem megerőltető egyenletes mennyiségű és minőségű táplálást.

Folyamatos parenterális folyadékpótlásra is van lehetőség intézményünkben, infúziós pumpa használatával, ami nem csak a betegnek segítség, az ápoló személyzet munkáját is nagyban segíti.

Nagy könnyebség gondozottnak, ápolónak a megvásárolt véna scanner, ami lehetővé teszi, hogy a súlyos állapotú betegek nehezen látható, összeesett vénáit könnyebben megtalálja az ellátó személyzet, ezzel megkímélve az ápoltat további fájdalmas beavatkozástól.


• Ugyancsak fontos célunk, hogy a tartósan vagy átmenetileg, mozgásában korlátozott betegeinket mobilizáljuk. E cél érdekében a Szakorvosi Kft. gyógytornászainak szakmai közreműködését vesszük igénybe. A gyógytorna foglalkozásokra külön rehabilitációs helyiség áll rendelkezésre a zavartalan gyógyító - beteg kapcsolat biztosítására.


A rehabilitációs munkában ápolóink is tevékeny részt vállalnak. Az elmúlt évben vásárolt TENS készülékekkel végzett kezelésekkel jelentősen javítható a betegek izmainak állapota. A rehabilitációs erőfeszítéseink eredményeként komoly szakmai siker és a beteg életminőségének javulását jelenti, ha sikerül fekvőbetegként érkező ápoltjainkat megtanítani járókerettel, támbottal járni, sétálni. Végtag amputáció utáni állapotokban szakmai segítséget nyújtunk betegeinknek a protézisek beszerzésében és azok helyes használatának megtanításában.


• Megfigyelhető, hogy nő azon ápoltjaink száma, akik időskori demenciában szenvednek. Ők még több odafigyelést és türelmet igényelnek és kapnak ápolóinktól. Érdekükben szoros együttműködést alakítottunk ki a Szakorvosi Kft. pszichiátriai gondozójának szakembereivel. Ellátásukban szükség esetén részt vesz a pszichiáter szakorvos mellett, a pszichológus, szociális munkás, gyógypedagógus. Zavart betegeink biztonsága érdekében rácsozható, modern betegágyak állnak rendelkezésre.

• Lehetőség van intézményünkben az agyi érszűkület csökkentésére szolgáló infúziós kezelésre is. Ennek a koordinátora intézetünk belgyógyász szakorvosa.


Mindent megteszünk annak érdekében, hogy betegeink jól szervezetten, kellemesen, töltsék el idejüket. A napi tevékenységeiket házirend szabályozza, melyet úgy alakítottunk ki, hogy biztosítsa a különböző betegcsoportok igényeinek egyidejű teljesülését, egymás zavarásának minimalizálásával.

Fent járó betegeink napi étkezései az új, biztonságos bútorokkal felszerelt  közös étkezőben történnek, ahol tévénézésre, társasjátékra, kézimunkázásra is lehetőség van barátságos környezetben.


Virágokkal, fákkal díszített kertünkben lehetőség van, pihenni, beszélgetni, látogatókat fogadni. Azoknak a betegeinknek, akik mozgásukban korlátozottak, a napellenzővel felszerelt, barátságos, virágos balkonunkon biztosítjuk a pihenést, szabad levegőn tartózkodást. Több évre visszatekintve Szarvas Város Önkormányzata által meghirdetett „Virágos utca, kert” pályázaton vettünk részt, ahol elismerő oklevéllel jutalmazták igyekezetünket.


Az intézményen belüli kényelem és biztonság javítását szolgálják a hordozható telefonkészülékek, melyek elsősorban a mozgásukban korlátozott betegek számára teszik könnyebbé a kapcsolattartást a hozzátartozóikkal. A kapcsolattartást a távol élő családdal, rokonokkal technikai fejlesztéssel (korlátlan internet elérhetőség, laptop betegek részére, wifi) igyekszünk segíteni ápoltjaink számára. A kaputelefonos rendszer egyaránt védi az intézet betegeinek és dolgozóinak személyi és anyagi biztonságát. Ezen felül valamennyi betegágyunkhoz külön széf használatot tudunk biztosítani a betegek személyes értékeinek védelmére.


További kényelmi, szépészeti szolgáltatásokat (fodrász, pedikűr, manikűr, újság-, folyóirat beszerzés) igény szerint úgy tudunk biztosítani, hogy a megfelelő szolgáltatóktól helyszíni kiszállást, árusítást kérünk, s így az intézményen belül van lehetősége hozzájutni mindehhez a betegeknek.

Nagyon fontosnak tarjuk, hogy idős betegeink az intézeti ápolás ideje alatt se nélkülözzék a családias közeget. Ezért rendszeres kapcsolatot tartunk fenn az egyik helyi általános iskolával.  A tanulók ünnepi műsorral, maguk készítette tárgyakkal kedveskednek intézetünk lakóinak. Az együtt töltött időt a gyermekek és az idősek is szép élményként, ajándékként élik meg.


A Szarvasi Szakorvosi Kft. vezetése elkötelezett a betegek igényeinek mind magasabb színvonalon történő megfelelés iránt. Ezen törekvések megvalósítása érdekében korszerű menedzsment eszközöket alkalmaz. A szervezet megalakulása óta az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert működteti, melyet folyamatosan fejlesztünk, fokozatosan integrálva hozzá a magyar Egészségügyi Ellátási Standardok követelményeit. Az Ápolási Intézet melegítőkonyháján az élelmiszerbiztonságot HACCP rendszer működtetésével felügyeljük és szavatoljuk.

A betegadatokat a PHOENIX integrált egészségügyi programmal kezeljük, amely teljesen megfelel a jelenlegi adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek.


A Szarvasi Ápolási Intézetért Alapítványt elégedett betegeink és családtagjaik hozták létre 2007-ben. Azóta is sok ápoltunk, valamint hozzátartozóik fejezik ki hálájukat, megelégedésüket az alapítvány támogatásával. Az alapítvány kuratóriuma a garancia arra, hogy a befolyt támogatás az ápolás feltételeinek további javítását szolgálja.

Mi - a betegekért dolgozó csapat - hiszünk abban, hogy szakmai tudásunkkal, elkötelezettségünkkel, empátiánkkal sokáig tudunk segíteni a családokon. Önmagunknak pedig hosszú távon lesz lehetőségünk átélni a jól elvégzett munka örömét, a szakmai és emberi sikereket, s ápoltjaink szeretetét.

LAST_UPDATED2
 

Hírlevél

Online látogatók

Oldalainkat 27 vendég böngészi

Látogatóink

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Ma22
Tegnap89
Ezen a héten290
Ebben a hónapban1759
Összesen2348931

Névnapok

Ma Ágnes ,holnap Vince, Artúr ,holnapután Zelma, Rajmund napja lesz.

Partnereink

juventus140

plastofit140

Liget140

magnolia